Uitnodiging | informatie & inspiratie bijeenkomst

28 januari Bijeenkomst Energieke Regio

Ben je ondernemer? Energieke Regio helpt bedrijven en ondernemers met het verduurzamen van hun vastgoed. Ze helpen met alle wettelijke eisen waar bedrijven de komende tijd aan moeten voldoen. Per 1 juli 2019 geldt voor bedrijven de informatieplicht energiebesparing, EML/EED. Indien een bedrijf onder de informatieplicht valt, moet men uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen genomen zijn. Maar dit is niet de enige maatregel op energiegebied.

Ook banken stellen steeds hoger kwaliteitseisen. Dit komt o.a. tot uiting in de eisen die men stelt aan onder andere duurzaamheid. Zo moeten kantoren per 1 januari 2023 groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit is naar verwachting een eerste stap naar meer en strengere eisen. De overheid heeft onlangs bekend gemaakt dat er voor de voorjaarsronde 2019 een budget van € 5 miljard beschikbaar is gesteld voor de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De inschrijving hiervoor start op 12 maart 2019.

Laat je informeren door de Energieke Regio Noordoostpolder-Urk over de wettelijke eisen die eraan komen en welke kansen dit voor je onderneming biedt.

 

Persbericht | Netwerk Energieneutraal breidt uit met Energieke Regio

Emmeloord, 15 januari 2019

Persbericht

Netwerk Energieneutraal breidt uit met Energieke Regio

Stichting Energieke Regio Noord Oost Nederland heeft 14 januari de intentieverklaring van Netwerk Energieneutraal ondertekend. Daarmee ontstaat een nog breder samenwerkingsverband van actieve partners om de Noordoostpolder energieneutraal te
maken. Regiocoördinator Oene Venema: “Door samenwerking kunnen we meer bieden aan het bedrijfsleven en kunnen we samen werken aan een energieneutraal gebied”. Het Netwerk bestaat ondertussen uit circa 20 private en publieke organisaties. Doel is om energieneutraal en uiteindelijk fossielvrij te worden.

Eerste acties op gebied van samenwerking

Energieke Regio helpt organisaties en ondernemers met het verduurzamen van hun vastgoed. Maar ook helpen zij met subsidies en alle wettelijke eisen rond energiebesparing, zoals de informatieplicht energiebesparing (EML). Voor 1 juli 2019 moeten bedrijv

en aan deze verplichting voldoen. Daartoe gaan het Netwerk en Energieke Regio samen bijeenkomsten organiseren voor het MKB en voor agrarische bedrijven. Deze vinden plaats op verschillende data vanaf 28 januari. Kijk voor alle geplande bijeenkomsten op www.ernon.nl/noordoostpolder.

Het Netwerk Energieneutraal is een samenwerkingsverband van bedrijven, organisaties en inwoners uit het gebied Noordoostpolder met als doel energieneutraal en uiteindelijk fossielvrij te worden.Dat doet het Netwerk door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten. Dit biedt kansen en die willen de partners benutten.

Noot voor de redactie:

Meer informatie via netwerknop@noordoostpolder.nl; telefoon: René Halsema, 06 5121 1697. www.netwerknop.nl; of volg ons op Twitter @NetWerkNOP;Facebook/NetwerkNOP.

Of via Energieke Regio, Oene Venema, telefoon 085 273 63 28

Bijlage: foto ondertekening intentieverklaring van het Netwerk door Oene Venema in het bijzijn van René Halsema, de tweede foto idem met op achtergrond de Netwerk regiegroep.