Partijen

NETwerk zet in op 2030 energieneutraal

Het NETwerk Energieneutraal is donderdag 6 juli 2017 van start gegaan. Twaalf partijen zetten hun handtekening onder de intentieverklaring.

De deelnemende partijen zijn Bedrijven Actief Noordoostpolder (Ban), Ondernemersvereniging Groendorpen, Ronop, Rabobank Noordoostpolder-Urk, Mercatus, Stichting Energie Neutraal Noordelijk Flevoland, LTO Noord, Glaskracht, Samenwerkingsverband Tegengas, Stichting Pioniers van de Toekomst, Gemeente Noordoostpolder en Waterschap Zuiderzeeland. Gemeente Noordoostpolder heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn en gaat daarom het netwerk ook actief ondersteunen met financiële en personele ondersteuning. Daarnaast bieden netbeheerder Alliander en het 10-dorpenoverleg ondersteuning.

De partijen hebben de intentie samen een energieagenda op te stellen met projecten die bijdragen aan het energieneutraal maken van Noordoostpolder. Fossiele energie moet zo snel mogelijk worden vervangen door duurzame hernieuwbare energie die van door en voor de polder is. Ook richt het Netwerk zich op energiebesparing en gedragsverandering. Het Netwerk zoekt tevens actief naar mogelijkheden om economische kansen te verzilveren. Henk Tiesinga – voorzitter van de Pioniers van de Toekomst en beoogd voorzitter van het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal – richtte zich ook tot Urk: „Als er vanuit Urk, dat geen ruimte heeft, belangstelling is om te participeren in initiatieven die hier ontwikkeld worden, dan biedt de intentieverklaring die ruimte ook”.

Stappen durven zetten

Ruud Koornstra, sinds dit jaar de eerste Energiecommissaris van Nederland, zette de bijeenkomst in De Strandhoeve in Baarlo luister bij met een energieke, onderhoudende speech. Hij prees het initiatief van de partijen om vanuit het principe van de Pioniers van de Toekomst een stip op de horizon te zetten. „Mensen die geschiedenis hebben geschreven, hebben eerst hun punt in de verte gezet.” Zij lieten zich niet afremmen door meningen van anderen, „want meningen zijn de dood in de pot”. Als voorbeeld noemde hij de eerste röntgenfoto die werd gemaakt in 1895, „zes jaar later had ieder ziekenhuis een röntgenapparaat”. In 1900 maakte Amsterdam zich zorgen over de toenemende hoeveelheid paardenmest op straat, dertien jaar later had de auto paard en wagen al bijna uit het stadsbeeld verdrongen.

De grootste omwentelingen duurden volgens Koornstra zo’n dertien jaar, „maar iedereen met een mening riep bij aanvang dat het niet kon”. Hij ervoer dat zelf als promotor van onder meer het LED-lampje en de elektrische auto. 2030 als streefdatum om energieneutraal te zijn, gaat dus lukken, verzekerde Koornstra. Nederland is groot in innovatie en de grootste innovaties komen volgens hem uit de regio. Hij moedigde de aanwezigen aan om grensoverschrijdend te denken: „Wees geen omstander, maar wees degene die het gaat doen. Als je met beide benen op de grond blijft staan, kun je geen stap vooruit doen”.