Persbericht | Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is van start

Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is van start

Op 11 september is het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal enthousiast van start gegaan. Na ondertekening van de intentieverklaring in juli hebben de deelnemers nu de ambities scherp gesteld. Het gebied Noordoostpolder moet zo snel als mogelijk energieneutraal worden. Uiteindelijk doel is om de Noordoostpolder helemaal fossielvrij te maken.

Projecten realiseren en energie besparen door innovatie

Het Netwerk wil graag partijen verbinden en helpen projecten te realiseren voor een energieneutrale en fossielvrije polder. Het Netwerk gaat zich ook inzetten voor meer energiebesparing. Energie besparen is nodig en mogelijk door innovatie en zuinig met energie om te gaan.

Veel uitdagingen voor voertuigen en gebouwen

Ons land zit midden in de overgang van het gebruik van fossiele energie naar duurzame energiebronnen als zon, aardwarmte en wind. De Noordoostpolder is landelijk koploper in windenergie en zonne-energie. Maar er zijn nog tal van uitdagingen. Voertuigen gaan van benzine en diesel af en worden elektrisch aangedreven. Gebouwen gaan we niet met gas maar met elektrische warmtepompen of aardwarmte verwarmen.

Op naar een duurzame innovatie

Veel ontwikkelingen en innovaties zijn al gaande. De elektrische trekker en vrachtauto zijn er al. Voor warmte kan nu al gebruik worden gemaakt van warmtepompen of installaties op biomassa. Het is nu zaak deze innovaties op grotere schaal en duurzaam toe te passen. En dat biedt kansen voor de Noordoostpolder. Steeds meer inwoners willen investeren in schone energie en energiebesparing. En ondernemers ontdekken dat duurzaamheid gewoon goede business is.

Ondernemers die mee willen doen worden opgeroepen zich te melden bij het Netwerk. Contactpersoon Ron Josten, telefoon 06 1304 6684.

Noot voor de redactie:

Meer informatie via netwerknop@noordoostpolder.nl; telefoon Ron Josten, 06 13046684,

www.netwerknop.nl; of volg ons op Twitter @NetWerkNOP ; Facebook/NetwerkNOP.

Het Netwerk Noordoostpolder Energieneutraal is een samenwerkingsverband van tot nu toe 12 organisaties; vertegenwoordigers van (maatschappelijke) ondernemingen en inwoners van de regio. Het doel van Netwerk is om projecten te realiseren of te versnellen die bijdragen aan het energieneutraal maken van het gebied Noordoostpolder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *